Oferujemy usługi geodezyjne w zakresie:

  • mapy do celów projektowych,
  • mapy podziału, rozgraniczenia, regulacje prawne,
  • tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna budynków,
  • tyczenie i inwentaryzacja urządzeń podziemnych.